ÇEVRE POLİTİKASI / PANTEL GROUP
TRIENG
CEVRE_POLITIKASI_1.png CEVRE_POLITIKASI_2.png CEVRE_POLITIKASI_3.png


ÇEVRE POLİTİKASI

Çevreye saygılı faaliyette bulunmak, PANTEL GROUP'un temel kurumsal değerleri arasındadır. Faaliyetlerini gerçekleştirirken; ekolojik çevreyi korumaya, büyük önem verir. Bu amaçla PANTEL GROUP, aşağıda belirtilen hususları yerine getirmeyi taahhüt eder.

• Çevre Güvenliğine ilişkin kanun, yönetmelik ve standartlara uymak,
• Çevre kirliliğine yol açan etkileri azaltmak, mümkünse ortadan kaldırmak,
• Faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan atıkları azaltmaya çalışmak, mümkün olduğunda geri kazanımını sağlamak veya uygun yollarla bertaraf etmek,
• Çevre Yönetim Sistemi’ ni sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek denetlemek ve geliştirmek,
• Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak,
• Çalışanların ve tedarikçilerin çevresel duyarlılıklarını geliştirmek, onları bu konuda bilinçlendirmek.

PANTEL GROUP; Çevreyi, gelecek kuşaklara daha sağlıklı ve verimli devredilmesi gereken bir emanet olarak görür ve bunu çevre politikasını sürdürülebilir kılmakla sağlar.